Close


2023年10月19日

5.5 銀行 (Bank) 用語集

銀行 (Bank) 用語集

口座番号 rekeningnummer
取引明細書 dagafschrift
支払い額 bedrag
残高 saldo
窓口 loket
支払い betaling
利子 rente
身分証明書 legitimatiebewijs
achternaam
イニシャル voorletters
voornaam
生年月日 geboortedatum
出生地 geboorteplaats
国籍 nationaliteit
申請 aanvraag
サイン handtekening
住所 adres
番地 huisnummer
郵便番号 postcode
市町名 plaats
私書箱 postbus
大文字で記入 invullen met blokletters
自動振替 automatische betaling
支払理由 omschrijving / betalingskenmerk
前回の vorig(e)
総計 totaal
手数料 kosten
キャッシュ(現金) contant geld
振込 overschrijving
解約 annuleren
精算 afrekenen
転送 doorzenden
払い戻し terugbetalen
連絡先 contactadres
帰国 terug naar vaderland

2023年10月19日